Výstava trofejí

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Ústí nad Orlicí pořádá ve spolupráci s Městským úřadem Lanškroun, odborem životního prostředí, orgánem státní správy myslivosti, Oblastní chovatelskou přehlídku trofejí za myslivecký rok 2010/2011 pro obce s rozšířenou působností: Lanškroun, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Králíky a Vysoké Mýto.
Chovatelská přehlídka se bude konat na všech sálech lanškrounského zámku (náměstí Aloise Jiráska, čp. 1) ve dnech:
09.04.2011                od 13h do 18h
10.04. - 11.04.2011 od 8h do 18h
12.04.2011                od 8h do 13h
Vystavené budou trofeje srnců, jelenů lesních, jelena siky Dybowského, daňků, muflonů, zvěře černé (divokých prasat). Dobrovolně budou předloženy i jiné trofeje zvěře, včetně šelem (jezevec, liška, psík mývalovitý apod.) a toulečky muflončat.
Chovatelská přehlídka je pořádána každoročně pro celý bývalý okres Ústí nad Orlicí, tj. pro 6 pověřených obcí s rozšířenou působností. Počet zúčastněných vystavovaných honiteb je 86. V letošním roce bude chovatelská přehlídka pořádána již třetím rokem mimo tradiční místo Ústí nad Orlicí a Město Lanškroun bylo opět poctěno důvěrou v uspořádání a konání této oblastní přehlídky trofejí.
Účelem výstavy není pouze přehled pro mysliveckou veřejnost, co a kde bylo uloveno, ale zcela určitě slouží k informovanosti široké i nemyslivecké veřejnosti a je zajímavá a poučná i pro školní mládež a děti.
Myslivost není pouze o střílení, ale je především o blízkém vztahu člověka k přírodě, starání se o zvěř a její potřeby. Mnoho mylných názorů pochází právě z neinformovanosti veřejnosti. Příroda a myslivost jdou spolu nerozlučně ruku v ruce. Ctěme tedy tuto historii a chovejme se tak, aby i generace po nás měly možnost žádat výjimečnost, pestrost, krásu, úžasnost, to vše, co jen příroda může dát. A to je i naše přání.
S pozdravem myslivosti zdar.
Ing. Táňa Papíková, odbor životního prostředí