Informace o mě

Je mi 11 let a chodím do mysliveckého kroužku. Tam například chodíme k bažantnicím zakrmovat bažanty, postavili jsme tam už asi 4 zásypy,jeden krmelec a asi 25 budek pro sýkory a pro rehky, já tam našel svůj první parůžek. S kamarádem Davidem a taky s rodiči a se sestrou chodím rád do lesa tam jsme na podzim zbírali houby hlavně pančáky. S Davidem také stavím přístřešek na pozorování zvěře.